Mange års erfaring

Det som først og fremst kjennetegner Vest Stål og Fasade, er vår samlede fagkunnskap og kompetanse.

Sertifisert

Med vår kompetanse er vi godkjent for utførelse av stålkonstruksjoner i utførelsesklasse A3 Cert.

Konkurransedyktige på pris

Vår erfaring sikrer at vi kommer frem til funksjonelle og rasjonelle løsninger til lavest mulig kostnad.

Prosjektering

Du slipper å tenke på søknader og oppfølging av offentlige etater.

Vi tar hele prosessen

Vi kan være totalentreprenører for hele eller for deler av byggeprosjektet ut i fra dine behov.

Innovative løsninger

Vi har et arbeidsmiljø som er preget av stor innsats, løsningsorientering og arbeidsglede.